Generalforsamling 2016

Den 11. februar kl. 18:30 er der generalforsamling for Indre Mission I Nørresundby i missionshuset Østergade 30, som det ligeledes er annonceret i programmet. Der er fællesspisning kl. 17:30.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Valg til bestyrelsen
  1. På valg er:
   1. Jesper Sørensen – modtager ikke genvalg
   2. Lars Ivar Kloster – modtager ikke genvalg
  2. Siddende bestyrelse har opstillet:
   1. Lars Christensen
   2. Rasmus Eriksen
  3. Valg af mindst to suppleanter til bestyrelsen. Der er opstillet:
   1. Anne Corneliussen
   2. Martin Møller
  4. Valg af revisorer
   1. Benny Simonsen modtager ikke genvalg.
   2. Der er opstillet:
    1. Klaus Kristensen og Lene Storgaard
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af minimumsbidrag
  7. Renovering af huset
  8. Tidlige møder vs. 19.30 møder