Generalforsamling 2017

Den 9. februar kl. 18:30 er der generalforsamling for Indre Mission I Nørresundby i missionshuset Østergade 30, som det ligeledes er annonceret i programmet. Der er fællesspisning kl. 17:30.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Valg til bestyrelsen
  1. På valg er:
   1. Marianne Høiien Nedergaard – modtager ikke genvalg.
   2. Allan Sørensen – modtager genvalg.
   3. Simon Høj Sanden – modtager genvalg
  2. Siddende bestyrelse har opstillet:
   1. Anne Lee Corneliussen
 6. Valg af mindst to suppleanter til bestyrelsen. Der er opstillet:
  1. Jesper Sørensen
  2. Martin Møller Nielsen
 7. Valg af revisorer
  1. Klaus Kristensen og Lene Storgaard modtager genvalg.
 8. Indkomne forslag
 9. Fastsættelse af minimumsbidrag
 10. Renovering af huset
 11. Tidlige møder el. 19:30-møder
 12. Evt.