Lejr 2017

Nu er der meget snart lejr.

Strukturen kommer til at ligne de tidligere år, men temaet er naturligvis et andet. I år tager vi udgangspunkt i temaet “Størst er kærligheden”, som er en prædikenserie, der er holdt af Jesper Fodgaard i AAVM i efteråret 2017. Efter hver tale er der tid til at tale sammen om det, vi har hørt.

Der mangler fortsat nogen til at sørge for andagt fredag aften og leg/løb til børn lørdag eftermiddag. Følg med her på siden, som opdateres løbende 🙂

 

Program:

Fredag d. 20. oktober:

18.00 Ankomst og indkvartering
18.15 Aftensmad – Pizza fra den lokale.
20.00 Samling – lovsang, andagt, vidnemøde
22.00 Aftenskaffe
Lørdag d. 21 oktober
07.00-09.00 Løbende morgenmad
09.30 Bibeltime: Kærlighed til troskab. v/ Jesper Fordgaard, Aalborg Valgmenighed.
12.00 Frokost
13.30 Seminar:Kærlighed til korset. v/Jesper Fodgaard, Aalborg Valgmenighed.
15.00 Eftermiddagskaffe
16.00 Fri leg
18.00 Aftensmad
20.00 Menighedsaften: Kærlighed til sidste mand. v/Jesper Fodgaard, AalborgValgmenighed. Evt. opsamling på bibeltime og seminar.
22.00 Vaffelaften
Søndag d. 22. oktober
07.00-08.30 Løbende morgenmad
Auktion over resterne
Afrunding
Tak for denne gang

Børn/Familier: På ungdomsskolen er der mange soverum, således at der for familier (og dem som ellers ønsker det) er mulighed for eget værelse. Under talerne forsøges der, så vidt muligt, at arrangeres børnepasning på skift imellem forældrene.
Adresse: Han Herreders Ungdomsskole, Aggersundvej 237, 9690 Fjerritslev

Lejr 2017 – program

Lejr 2017 – opgaver opd. tor 12:03

Vi glæder os til at være sammen med jer.
Lejrudvalget (Janni & Lars)

 

 

Generalforsamling 2017

Den 9. februar kl. 18:30 er der generalforsamling for Indre Mission I Nørresundby i missionshuset Østergade 30, som det ligeledes er annonceret i programmet. Der er fællesspisning kl. 17:30.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Valg til bestyrelsen
  1. På valg er:
   1. Marianne Høiien Nedergaard – modtager ikke genvalg.
   2. Allan Sørensen – modtager genvalg.
   3. Simon Høj Sanden – modtager genvalg
  2. Siddende bestyrelse har opstillet:
   1. Anne Lee Corneliussen
 6. Valg af mindst to suppleanter til bestyrelsen. Der er opstillet:
  1. Jesper Sørensen
  2. Martin Møller Nielsen
 7. Valg af revisorer
  1. Klaus Kristensen og Lene Storgaard modtager genvalg.
 8. Indkomne forslag
 9. Fastsættelse af minimumsbidrag
 10. Renovering af huset
 11. Tidlige møder el. 19:30-møder
 12. Evt.